Špalíkovače

Špalíkovač SP175 – napojení na traktor

Špalíkovač dřevní hmoty je určen k efektivnímu zpracování různé dřevní hmoty po těžbě a probírkách v lesích, prořezávkách stromů a náletů nebo odpadů z pilařských a truhlářských závodů. Špalíky-velká štěpka, kterou stroj vytváří je vhodná k ekologickému topení v běžných kotlích na tuhá paliva i zplynovacích kotlích na dřevo.

Popis stroje

Stroj je určen k hrubému drcení dřevního odpadu všeho druhu do průměru 90 mm v případě měkkého čerstvého (mokrého) dřeva a do průměru 70 mm v případě tvrdého, suchého dřeva (buk, dub). Délka štěpky je dána průměrem vstupního materiálu a to od 60mm do 130 mm.
Vlastní drcení a vtahování štěpkovaného materiálu obstarávají dva nožové hřídele, které se rovnoměrně otáčejí. Při otáčení se ostří nožů k sobě rovnoběžně přiblíží na vzdálenost 0,1 mm a tím dochází k oddělení materiálu a následného výhozu do rašlového pytle zavěšeného na pytlovací zařízení špalíkovače. Otáčení hřídelů obstarávají dvě ozubená kola a předlohový pastorek, který zároveň slouží k přenosu kroutícího momentu na hřídel 4 taktového benzínového motoru o výkonu 9,6 kW. Štěpkovač je vybaven transportním podvozkem na bantamových kolech o průměru 400 mm a opatřen závěsným zařízením.

Technická data SP175

Rozměry stroje:
Délka: 650 mm
Šířka: 1580 mm
Výška: 900 mm
Hmotnost: 172 kg
Teoretické maximální rozměry drceného materiálu
Hranol: 70 x 70 mm
Kulatina – tvrdá, suchá Ø 70 mm
Kulatina – měkká, čerstvá Ø 100 mm
Zejda: 160 x 20mm
Výkonnost: cca 3 m³/h

Špalíkovač SP175M – benzínový pohon

Špalíkovač dřevní hmoty je určen k efektivnímu zpracování různé dřevní hmoty po těžbě a probírkách v lesích, prořezávkách stromů a náletů nebo odpadů z pilařských a truhlářských závodů. Špalíky-velká štěpka, kterou stroj vytváří je vhodná k ekologickému topení v běžných kotlích na tuhá paliva i zplynovacích kotlích na dřevo.

Popis stroje

Stroj je určen k hrubému drcení dřevního odpadu všeho druhu do průměru 100mm v případě měkkého čerstvého (mokrého) dřeva a do průměru 70 mm v případě tvrdého, suchého dřeva (buk, dub). Délka štěpky je dána průměrem vstupního materiálu a to od 60 mm do 130 mm.

Vlastní drcení a vtahování štěpkovaného materiálu obstarávají dva nožové hřídele, které se rovnoměrně otáčejí. Při otáčení se ostří nožů k sobě rovnoběžně přiblíží na vzdálenost 0,1 mm a tím dochází k oddělení materiálu a následného výhozu do rašlového pytle zavěšeného na pytlovací zařízení špalíkovače. Otáčení hřídelů obstarávají dvě ozubená kola a předlohový pastorek, který zároveň slouží k přenosu kroutícího momentu (1600 Nm) z kardanové hřídele poháněné vývodovým hřídelem traktoru. Minimální výkon traktoru je 20 Hp a max. vstupní otáčky 540 ot/min

Technická data SP175M

Rozměry stroje
Délka: 650 mm
Šířka: 980 mm
Výška: 1200 mm
Hmotnost: 245 kg
Teoretické maximální rozměry drceného materiálu
Hranol: 70 x 70 mm
Kulatina – tvrdá, suchá: Ø 70 mm
Kulatina – měkká, čerstvá: Ø 90 mm
Zejda: 160 x 20mm
Výkonnost: cca 3 m³/h

 

Miloš Patočka
Osík 12, 569 67